Select the best
K&S Knowledgelab BV heeft zich gespecialiseerd op het gebied van Informatie Beveiliging, zowel op strategisch-, tactisch-, als operationeel niveau. Hierbij hanteren wij de ISO 27001-27005 (code voor informatiebeveiliging) als uitgangspunt.
Voor de risico analyse hanteren wij het COBIT model, waarna wij middels een GAP-analyse komen tot de noodzakelijke vooraf gedefinieerde uitgangspunten. In samenwerking stellen wij met U de korte- middel- en lange termijnplanning op.

K&S Knowledgelab BV helpt U bij het compliant worden aan vigerende wet- en regelgeving.

Kennisgebieden: Bancaire wereld, telecom sector en (semi)overheden.

Ook draagt zij expertise over programma- en projectmanagement met name ICT gerelateerd en is zij thuis op het gebied van gegevens bescherming in het kader van Privacy wetgeving (Wbp), daarnaast Fraude preventie/detectie en bezit zij de benodigde forensische expertise.

K&S Knowledgelab BV heeft een breed netwerk van diverse specialismen, voornamelijk binnen de ICT, welke U via ons kan inhuren op project- en/of contractbasis